szkodę że nie jestem english native speaker. Mogłabym wtedy żartować sobie i mówić- albo pisać `alot` albo `beat upon` i nikt by mnie nie poprawiał. bo by wiedzieli, że żartuję…

eh…

jestem smutna. Ale nie z powodu w.wym.