W akademiku już prawie nikogo nie ma…

Dwa piwa i everything is suddenly so clear…

POtrzebuję tego więc powinnam t sobie zoraganizować, wiem że bez tego nie ruszę…

Wont be easy though