Nie zabieraj proszę

Błagam zostaw, nie ruszaj
Zrobię wszystko